Tobias Hejdenberg

Head of business development - Sustainalytic

Tobias Hejdenberg är chef för Sustainalytics affärsutveckling i Norden och Östeuropa. En stor del av det dagliga arbetet går ut på att kartlägga Nordiska institutionella investerares behov av hållbarhetsdata för att säkerställa att Sustainalytics kan fortsätta leverera lösningar som hjälper kunderna att svara till alltmer komplexa utmaningar i form av nya regelverk och dylikt. De senaste tre åren har ett stort fokus legat på att lösa behovet av hållbarhetsdata för att svara till EU Sustainable Finance Action Plan och resultatet av detta är att Sustainalytics lanserat lösningar som svarar till EU Taxonomin, SFDR Principal Adverse Impact (PAI) och Sustainable Investments Definition.

 Image of

Tobias Hejdenberg föreläser på följande kurser