Tobias Normann

Advokat

Tobias Normann, advokat på Mannheimer Swartling Advokatbyrå, är specialiserad på arbetsrättsliga frågor i ett brett perspektiv. Det kan exempelvis röra sig om arbetsrättsliga frågor som uppstår i samband med omorganisationer, företagsöverlåtelser, verksamhetsövergångar och andra strukturella verksamhetsförändringar. Tobias arbetar även i hög uträckning med processer och skiljeförfaranden inom det arbetsrättsliga området.

 Image of

Tobias Normann föreläser på följande kurser

Anställningsskydd | Arbetsrätt
Lojalitetsplikten inom arbetsrätten
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 16 Maj 2024 Platser finns
Livesändning 16 Maj 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 16 Jun 2024 Platser finns
TILL KURSEN