Tobias Normann

Advokat

Tobias Normann, advokat på Mannheimer Swartling Advokatbyrå, är specialiserad på arbetsrättsliga frågor i ett brett perspektiv. Det kan exempelvis röra sig om arbetsrättsliga frågor som uppstår i samband med omorganisationer, företagsöverlåtelser, verksamhetsövergångar och andra strukturella verksamhetsförändringar. Tobias arbetar även i hög uträckning med processer och skiljeförfaranden inom det arbetsrättsliga området.

 Image of

Tobias Normann föreläser på följande kurser