Torkel Öste

Senior rådgivare och förhandlare

Torkel Öste är Senior rådgivare och förhandlare, samt även grundare av Torkel Öste Fastighetskonsulter AB. Han har över 40 års erfarenhet av plan, mark- och exploateringsfrågor och har genom åren deltagit i ett flertal stora projekt inom stadsutveckling och infrastruktur i roller som expert eller projektledare.

Torkel har föreläst och hållit kurser om PBL och exploateringsavtal sedan 2010.  Under sin yrkeskarriär har han tillägnat sig en gedigen kunskap inom infrastruktur, stadsutveckling, fastighetsjuridik samt plan- och bygglagstiftningen.

 Image of

Torkel Öste föreläser på följande kurser