Ulrika Uden

Jurist

Ulrika Udén arbetar i Baker McKenzies skattegrupp i Stockholm och specialiserad inom internationell företagsbeskattning med särskilt fokus på transaktioner. Ulrika har även arbetat med M&A och bolagsrätt tidigare och projektlett ett antal gränsöverskridande förvärv. Se vidare www.bakermckenzie.com/ulrikauden.

 Image of

Ulrika Uden föreläser på följande kurser

Affärsjuridik - Bolagsrätt | Skatterätt
Omstruktureringar – en skatterättslig jämförelse mellan aktieöverlåtelser vs. Verksamhetsöverlåtelse
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 08 feb 2023

ALLA KURSTILLFÄLLEN