Ulrika Udén

Jurist

Ulrika Udén arbetar i Baker McKenzies skattegrupp i Stockholm och specialiserad inom internationell företagsbeskattning med särskilt fokus på transaktioner. Ulrika har även arbetat med M&A och bolagsrätt tidigare och projektlett ett antal gränsöverskridande förvärv. Se vidare www.bakermckenzie.com/ulrikauden.

 Image of

Ulrika Udén föreläser på följande kurser