Kostnadsfritt webbinarium den 22/8 - Utmaningar som ny chef

Som Auktoriserad och Godkänd Revisor måste du gå minst 100 verifierbara timmar obligatorisk fortbildning under en femårsperiod, enligt Revisorsinspektionen, för att behålla de kunskaper du fick i din grundutbildning och säkerställa att du klarar att utföra lagstadgad revision med tillräckligt teoretiska kunskaper.

Den utbildning du genomgår ska vara systematisk och yrkesorienterad inom 19 angivna ämnesområden. Utbildningsföretaget ska kunna intyga och bekräfta att du har genomgått fortbildningen för att den ska vara verifierbar, vilket BG Institute gör.

Revisorsinspektionen gör en kontroll var femte år på din verifierbara fortbildning. Detta sker när ansökningen för fortsatt auktorisation och godkännande prövas. Det är enbart de timmar som du utbildat dig under de senaste fem åren innan ansökan som räknas.

Är du medlem hos FAR är kravet att du ska genomföra 120 timmar under en treårsperiod, varav 60 är verifierbara, och de ska fördelas på minst 20 timmar per år.

BG Institute har ett stort utbud av utbildningar för dig som revisor. Alla våra utbildningar är verifierbara.

Du hittar dem här. 

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE