För att få arbeta med försäkringsdistribution krävs att du fortbildar dig med relevant yrkesutbildning på minst 15 timmer per år, samt minst en gång per år genomför ett kunskapstest. Detta fastslås i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:10). Som försäkringsdistributör eller försäkringsförmedlare måste du ha grundkunskap, fortlöpande utbildning och yrkesutveckling.

Insurance Distribution Directive, IDD
Försäkringsdistributionsdirektivet – Insurance Distribution Directive, IDD – genomfördes den 1 oktober 2018 i Lagen om försäkringsdistribution och i FI:s föreskrifter om försäkringsdistribution (FFFS 2018:10) beskriver att en försäkringsdistributör ska ha tillräcklig kompetens utifrån sin befattning samt den verksamhet och de produkter som hanteras enligt god försäkringsdistributionssed.

BG Institute har ett stort utbud av utbildningar för dig som försäkringsdistributör/försäkringsförmedlare. 

Du hittar dem här.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE