Erbjudande till alla nya kunder - koden sommar2024 ger 30 % rabatt på din första bokning och gäller hela kursutbudet

Ibland uppstår situationer där man behöver anförtro sin rättshandlingsförmåga till någon annan. Då upprättas en fullmakt, vilket är ett intyg som ger rätt till en person att utföra handlingar eller ta beslut med bindande verkan i någon annans ställe. Lagen ger ett undantag kring gåvor. Här förklarar vi vad som gäller.

➡ Är du advokat eller jurist eller arbetar på bank med fokus på framtidsfullmakter? Kursen Framtidsfullmakter – praktisk tillämpning och aktuella frågeställningar går igenom lagstiftningen, problem och tvister som kan uppstå kring framtidsfullmakter.

Begreppen
Den person som ger fullmakten kallas fullmaktsgivare och den som får fullmakt att utföra handlingen kallas fullmaktshavare. Fullmaktshavaren ska agera för fullmaktsgivarens bästa.
Behörighet bestämmer vad fullmaktshavaren kan göra och behörigheten framgår skriftligt i fullmakten. Befogenhet fastställer vad fullmaktshavaren får göra och består av muntliga instruktioner. Detta beror på att exempelvis en säljare inte ska se vilket pris som fullmaktsgivaren kan acceptera som högsta bud.

Vad är en framtidsfullmakt?
En framtidsfullmakt är ett avtal som anger vem som får fatta beslut åt dig och ta hand om dina ärenden i framtiden när du inte längre kan. Syftet är att man ska kunna bestämma själv vem som ska sköta privata angelägenheter istället för att bli tilldelad en god man. Den träder i kraft när fullmaktsgivaren inte längre har möjlighet – och det avgörs av fullmaktshavaren om man inte skriver in att det är en domstol ska avgöra det.

Jäv och intressekonflikter
I framtidsfullmakten bör fullmaktsgivaren ange de angelägenheter som fullmakten ska omfatta, om fullmaktshavaren ska få arvode, om arbetet ska granskas och i vilken omfattning fullmaktshavaren får ge gåvor. Blir det en jävssituation får inte fullmaktshavaren företräda fullmaktsgivaren, där fullmaktshavaren är i en intressekonflikt eller har motstridiga intressen. Men det finns undantag från detta och undantaget gäller gåvor.

Vad säger lagen om att ge gåvor?
Lagen ger ett undantag för att kunna ge gåvor, även om det innebär jäv och intressekonflikt. Gåvor får dock inte ges om fullmaktsgivaren har förbjudit det. Då blir det behörighetsöverskridande och därmed inte bindande. Om det inte står något i fullmakten om gåvor så får fullmaktshavaren bara lämna gåvor till andra än sig själv, där värdet stämmer överens med vad fullmaktsgivaren har råd med, hur man tidigare har givit presenter och att de sker till nära släktingar och vänner vid bemärkelsedagar, dop och bröllop. Om det går ska fullmaktsgivaren rådfrågas innan gåvor lämnas. Fullmaktsgivaren kan skriva i fullmakten att fullmaktshavaren får ge gåvor till sig själv eller till välgörenhet, annars får gåvor bara lämnas till andra.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE