Kostnadsfritt webbinarium med Johan Eriksson den 5/6 - Förhörsstrategier

Transfer pricing eller internprissättning syftar på att allokera inkomster inom multinationella koncerner, så att varje koncernbolag betalar rätt skatt i rätt land. Enligt internprissättningsreglerna ska alla transferpriser mellan närstående företag som hör hemma i olika länder vara marknadsmässiga, det säger Jérôme Monsenego som är professor i internationell skatterätt vid Stockholms universitet. Han har arbetat med internprissättningsfrågor i ca 20 år både som akademiker och praktiskt verksam skattejurist. Här förklarar han vad transfer pricing innebär. 

– Oberoende av hur stort företaget är så måste man jobba fortlöpande med transfer pricing och att säkerställa marknadsmässig ersättning. De stora bolagen är många gånger vana och har anställda som är dedikerade till detta, medan små bolag kan vara ovana och har kanske inte resurser för att hantera detta, säger Jérôme Monsenego.

Skatteverket kan ifrågasätta
– Koncerner kan ibland ta ett helhetsperspektiv, vilket kan vara helt motiverat ur operationell synvinkel. Samtidigt är det viktigt att förstå att varje land där en koncern är verksam behöver säkerställa att skatteunderlaget är korrekt. Om till exempel vinsten i ett land är för låg, blir också skatten för låg, varför skattemyndigheter behöver kontrollera att vinster speglar marknadsmässiga villkor, säger Jérôme Monsenego.

Dokumentation och rapportering
För att hjälpa skattemyndigheter finns olika dokumentations- och rapporteringsskyldigheter.  I många länder kräver skattelagstiftningen att företag dokumenterar om sin internprissättning för att säkerställa att interna transaktioner sker till marknadsmässiga priser och inte innebär att vinster beskattas i fel land.

– Företagen måste kunna förklara för skattemyndigheten hur man gjort och varför. En tumregel är att man ska ha handlat på samma villkor som om det hade varit ett oberoende bolag man gjorde affärer med. I vissa koncerner samarbetar man väldigt integrerat trots att man sitter i olika länder och då kan det vara ännu svårare att fördela kostnader och intäkter på rätt sätt, säger Jérôme Monsenego.

Fördjupa dina kunskaper
På kursen Internprissättning – Transfer pricing går Jérôme Monsenego igenom principerna för internprissättning och de olika regelverken, både de svenska och de internationella. Dessutom lär du dig hur du analyserar transaktioner utifrån funktioner, risker och tillgångar.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE