20 % på din första kurs med koden nykund20

Om en anställd är frånvarande från sitt arbete har han eller hon ändå till viss del möjlighet att tjäna in semesterlön. Det är viktigt att räkna fram rätt antal betalda semesterdagar trots att svårigheten ligger i att olika typer av frånvaro inte har samma villkor men ändå kan kombineras.

De olika slagen av semesterlönegrundande frånvaro gäller oberoende av varandra men med olika omfattning. Den semesterlönegrundande tiden blir alltså summan av perioderna med semesterlönegrundande frånvaro.

  • Vid sjukdom är 180 dagar semesterlönegrundande men rätten upphör efter frånvaro i ett intjänandeår utan uppehåll.
  • Vid arbetsskada gäller hela intjänandetiden men även där upphör rätten efter frånvaro i ett år.
  • Vid föräldraledighet eller vård av barn under 12 år är 120 dagar per förälder, eller 180 dagar för en ensamstående förälder, semesterlönegrundande.
  • Vid ledighet vid risk för överföring av smitta är 180 dagar semesterlönegrundande.
  • Vid vård av närstående är 45 dagar är semesterlönegrundande.

Som ett exempel innebär 120 semestergrundande dagar cirka nio betalda semesterdagar, om den anställda i vanliga fall har 25 dagars semester.

Låter detta krångligt. Kursen Semesterlagen i praktiken gör semesterfrågorna enklare att hantera ur ett arbetsgivarperspektiv och att kursdeltagaren kommer känna trygghet avseende uppkomna semesterfrågor efter avslutad kurs.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE