En jämställd styrelse har högre vinst och större omsättning än företag som inte har en jämställd styrelse, visar statistik. Ändå är inte fler än 20 procent av bolagsstyrelser i Sverige jämställda*.  Analysen visade att vinsten och omsättningen är bättre oavsett att man väger in alternativa förklaringar.

Styrelsen är en viktig del för företagets tillväxt samt långsiktiga överlevnad och att se styrelsen som en strategisk resurs kan innebära att man väljer ledamöterna som har kompetenser och erfarenheter som kompletterar varandra. En styrelse med rätt förutsättningar och den utbildning som krävs för att arbeta strategiskt har större möjlighet att leda bolaget in i framtiden. Bland annat är verktyg för en aktiv förebyggande riskhantering och kunskap om bolagsstyrning kan göra stor nytta när det kommer till att leda bolag i en snabbföränderlig omvärld.

Ett aktivt styrelsearbete förutsätter en styrelse med fler än en ordinarie ledamot samt att företagets behov av kompetens och erfarenhet styr vilka externa ledamöter som väljs in i styrelsen, men även sammansättningen utifrån kön har visat sig vara oerhört viktig.

20 procent kvinnor
Antalet kvinnor i styrelser idag är 20 procent. Statistik visar dock på att kvoten ökar med 80 procent om man tittar på andelen nya styrelseplatserna jämfört med andelen kvinnor som tagit plats i en styrelse, sedan 2021. Ändå har alltså endast 16 procent av företagen en jämställd styrelse och sedan 2013 har det ökat tre procent. 40 procent av företagen har minst en kvinna i styrelsen, och denna siffra har ökat med fem procent sen 2013.

Vill du ge dig själv rätt förutsättningar för att arbeta i en styrelse?
Utbildningen Certifierad styrelseledamot: Styrelsearbete i en föränderlig omvärld ger dig:

 • kunskap och verktyg för en aktiv förebyggande riskhantering
 • tips på styrelsens arbete med att hantera risk som övergår i kris
 • kunskap om komplexa utmaningar och verktyg för att möta dem
 • styrelsens arbete med finansiering
 • kunskap om lagstiftning och krav inom bolagsstyrning
 • förståelse för konsekvenser av ett passivt styrelsearbete
 • kunskap om styrelsearbete med aktiv bolagsstyrning
 • verktyg för att leda bolag i en snabbföränderlig omvärld
 • ditt personliga ansvar i en styrelse
 • praktiskt arbete med fallstudier
 • certifieringstest och certifikat efter godkänt test

 

*Undersökning gjord av Almi

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE