20 % på din första kurs med koden nykund20

Genom ”Vägar till hållbara vattentjänster” ändrades lagen om allmänna vattentjänster (LAV). En av ändringarna är att varje kommun ska ta fram en vattentjänstplan. Lagändringen trädde i kraft 1 januari 2023 och till den 31 december ska kommunerna ha tagit fram och beslutat om en aktuell vattentjänstplan.

Vägar till hållbara vattentjänster var regeringens förslag till ändringar i bland annat lagen om allmänna vattentjänster och syftar till att skapa långsiktigt hållbara vatten- och avloppslösningar samt att öka allmänhetens insyn och möjlighet att påverka den kommunala planeringen av allmänna vattentjänster i kommunen.

Hållbara lösningar på längre sikt
Förändringarna i lagen ska skapa förutsättningar för hållbara lösningar för vatten- och avlopp, på längre sikt. Kommunerna får bland annat möjligheten att, under vissa förutsättningar, överlåta till fastighetsägare att ordna egna enskilda anläggningar som kan godtas så länge man tar hänsyn till skyddet för miljön och människors hälsa.

Foton: Tobias Hellström 

Enligt Svenskt Vatten saknar många kommuner plan för översvämningar
Under den senaste tiden har översvämningar drabbat flera kommuner. Ökad nederbörd samt skyfall, och högre vattendrag är effekter av klimatförändringarna som ger ökad risk för översvämningar. En tredjedel av alla kommuner har inte utrett vilka områden som kan vara sårbara vid översvämningar eller höga vattennivåer.

Vattentjänstplanerna ska innehålla en beskrivning av kommunens bedömning för de åtgärder som måste vidtas för att de allmänna VA-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning som uppkommer vid skyfall och kommunerna behöver ha kontroll över vad som sker vid kraftig nederbörd. Planen ska ta ett bredare grepp kring hur VA-anläggningar påverkas vid skyfall och det påpekas att skyfall i värsta fall kan orsaka problem gällande dricksvatten och spillvatten.

På kursen Vattentjänstlagen i samhällsbyggande går föreläsaren Olle Nordberg bland annat igenom kommunernas ansvar för allmänna vattentjänster enligt Vattentjänstlagen, de olika lagstiftningarnas gränsland samt de nya regler om kravet på vattentjänstplaner.

Källa: Svenskt vatten

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE