Sveriges främsta föreläsare

On demand 30 dagar ingår

Auktoriserat utbildningsföretag

I denna övergripande kurs går föreläsaren Olle Nordberg igenom flera vanligt förekommande frågeställningar kring Vattentjänstlagen i samhällsbyggnadsprocessen som du behöver kunskap om i ditt dagliga arbete.

Olle Nordberg kommer under dagen att gå igenom både grunderna i den rättsliga regleringen kring allmänna vattentjänster både avseende ansvar men även befogenheter. Som deltagare på kursen kommer du att få ökad insikt kring gränsdragningarna mellan de olika lagstiftningarna PBL, Vattentjänstlagen och Miljöbalken samt få svar kring vanliga funderingar och myter som florerar inom området. Det kommer även att finnas visst utrymme för diskussion mellan deltagarna och föreläsare under kursdagen.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,72 av 5,0 ⭐


För att gå kursen behöver du inga förkunskaper i vattentjänstlagen däremot är det bra om du i vart fall har en översiktlig kunskap om detaljplaner och PBL.

Som deltagare får du kunskap om

  • Kommunernas ansvar för allmänna vattentjänster enligt Vattentjänstlagen.
  • De olika lagstiftningarnas gränsland – när och till vad ska vilken lagstiftning användas?
  • Dagvatten, lod och fördröjningsmagasin. Vad kan (och vad bör) regleras genom PBL?
  • Finansieringsformer; på vilka olika sätt kan en allmän va-anläggning finansieras? Fördelar och nackdelar med olika alternativ.
  • Nya regler om kravet på vattentjänstplaner.

Målgrupp

Kursen vänder sig till exploateringsingenjörer, projektledare, planarkitekter, miljöplanerare, kommunjurister, VA-ansvariga i olika befattningar, tekniska chefer samt övriga som behöver kunskap om området.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

Reglering och grundläggande begrepp

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Kommunernas ansvar för vattentjänster
Gränsdragningsfrågor kring lagstiftning

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Finansieringsformer
Markåtkomst

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Dagvatten

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

27 Sep 2024

Livesändning

Fåtal platser

Kurslokal:
BG Institute

Fåtal platser

On Demand
T.o.m. 27 Okt 2024

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetensabonnemanget

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 3
 Image of
Olle Nordberg
Områdesansvarig stadsutvecklare
Läs mer