I denna övergripande kurs går föreläsaren Olle Nordberg igenom flera vanligt förekommande frågeställningar kring Vattentjänstlagen i samhällsbyggnadsprocessen som du behöver kunskap om  i ditt dagliga arbete.

Livesändning – kurstillfället den 8 februari kommer även att livesändas. Du behöver således inte befinna dig i Stockholm för att vara med på kursen. Den inspelade versionen kommer att finnas tillgänglig i 30 dagar. Läs mer här!

Olle Nordberg kommer under dagen att gå igenom både grunderna i den rättsliga regleringen kring allmänna vattentjänster både avseende ansvar men även befogenheter. Som deltagare på kursen kommer du att få ökad insikt kring gränsdragningarna mellan de olika lagstiftningarna PBL, Vattentjänstlagen och Miljöbalken samt få svar kring vanliga funderingar och myter som florerar inom området. Det kommer även att finnas visst utrymme för diskussion mellan deltagarna och föreläsare under kursdagen. För att gå kursen behöver du inga förkunskaper i vattentjänstlagen däremot är det bra om du i vart fall har en översiktlig kunskap om detaljplaner och PBL.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Kommunernas ansvar för allmänna vattentjänster enligt Vattentjänstlagen.
 • De olika lagstiftningarnas gränsland – när och till vad ska vilken lagstiftning användas?
 • Dagvatten, lod och fördröjningsmagasin. Vad kan (och vad bör) regleras genom PBL?
 • Finansieringsformer; på vilka olika sätt kan en allmän va-anläggning finansieras? Fördelar och nackdelar med olika alternativ.

 


MÅLGRUPP

Kursen vänder sig till exploateringsingenjörer, projektledare, planarkitekter, miljöplanerare, kommunjurister, VA-ansvariga i olika befattningar, tekniska chefer samt övriga som behöver kunskap om området.


 

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  - Reglering och grundläggande begrepp

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  - Kommunernas ansvar för vattentjänster
  - Gränsdragningsfrågor kring lagstiftning

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45-14.15

  - Finansieringsformer
  - Markåtkomst

 • 14.30-16.00

  - Dagvatten

 • 16.00-

  Kursen avslutas

Citat

Olle var kunnig, engagerande, saklig och intressant att lyssna på.

Linda

Simrishamns kommun