Kostnadsfritt webbinarium den 22/8 - Utmaningar som ny chef

Framtidsfullmakt har funnits i snart sex år. Den ger en eller flera personer rätt att agera på fullmaktsgivarens vägnar om han eller hon blir oförmögen att fatta beslut på egen hand, men det är viktigt att fullmaktshavaren inte har ett eget intresse i någon fråga. Då blir personen jävig och risken finns att rättshandlingen som fullmaktshavaren företer med stöd av fullmakten blir ogiltig. Det är vanligt att skriva dessa när man är i femtioårsåldern. Därför är det inte så många som har trätt i kraft eller prövats än. 

Sälja bostad
Det största problemet med lagstiftningen idag är att partner eller barn till fullmaktsgivaren inte får sälja en bostad. Det blir en jävsituation så fort det handlar om att en närstående är inblandad i försäljningen. Det är ett stort problem eftersom ofta är en vanlig anledning att man upprättar en framtidsfullmakt.

En svår fråga är var gränsen för jäv går och för att göra det krångligare så är det närstående i alla situationer där det förekommer ett motstridigt intresse i frågan. Bostäder är det svåraste när det kommer till att hantera jäv och Lantmäteriet har börjat få upp ögonen för detta problem och har uppdaterat sin handbok för inskrivningsärenden – för att bättre kunna hantera en ansökan om lagfart i de fall då det finns en framtidsfullmakt.

Hittills har bara framtidsfullmakter funnits i sex år och det är inte så många som har trätt i kraft men på sikt kommer vi nog se fler ärenden och tvister. Hittills har inte något ärende prövats men det ifrågasätts mer och mer.

Kringgå jäv
Det finns några sätt att komma runt jävsituationen. Det ena är att man kan specificera i framtidsfullmakten att det finns möjlighet för fullmaktshavaren att ge gåvor. Det skapar utrymme för att fullmaktshavaren kan ge bostaden i gåva till sig själv innan försäljning. Emellertid måste det framgå tydligt att det gäller fast egendom och det finns ärenden där Lantmäteriet har nekat.

Ett annat sätt är att utse flera personer till fullmaktshavare, och att den personen som utses för att sköta en eventuell försäljning av bostad är utomstående och inte har egna intressen i försäljningen.

Ställ rätt frågor
Det är oerhört viktigt att den som upprättar en framtidsfullmakt åt en fullmaktsgivare vet vilka frågor han eller hon ska ställa så att det blir korrekt och när det gäller mer komplicerade familjesituationer där det finns särkullbarn med i bilden så blir detta ännu viktigare. En dåligt skriven fullmakt kan användas, men det kan uppstå problem med tolkningen av den.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE