Kostnadsfritt webbinarium med Johan Eriksson den 5/6 - Förhörsstrategier

Den 1 juli i år börjar en ny lagändring att gälla som innebär att det ska bli lättare att säga upp hyresgäster som begår brott och som även kommer att stärka det hyresrättsliga skyddet för våldsutsatta kvinnor.

”Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem och måste bekämpas med samma kraft som gängkriminaliteten. Ingen kvinna ska behöva stanna kvar i en våldsam relation i rädsla för att bli av med sin bostad. Regeringen går därför vidare med förslag som innebär att en man som använder lägenheten för att utöva våld mot en närstående ska kunna bli av med den, samtidigt som vi stärker den våldsutsatta kvinnans möjlighet att ta över kontraktet och bo kvar”, säger justitieminister Gunnar Strömmer i ett pressmeddelande.

🔗 Vill du fördjupa dig? Under Hyresrättslig nyhetsdag redogörs bland annat för de nya reglerna för hyresrätter, som träder i kraft den 1 juli. 

Våld i nära relation
Lagförslaget innebär att hyresgäster som begår brott mot en närstående ska kunna sägas upp och den utsatta ska ha större möjligheter att ta över hyresavtalet. Det ska även finnas bättre förutsättningar att få behålla hyresavtalet för någon som blivit utsatt för våld i nära relation.

Hyresgäst som begår brott i närmiljön
Ett hyresavtal ska vidare kunna sägas upp i fler fall om lägenheten används för att begå brott. Idag finns möjlighet säga upp ett hyresavtal med anledning av brott som begås i nära anslutning till hyresgästens lägenhet. Detta ska stärkas och omfatta att en uppsägning ska kunna ske när brottsligheten begås i närmiljö till lägenheten, exempelvis på lekplatser, skolgårdar och tunnelbanestationer.

Risk för hämdåtgärder
Om en hyresgäst begår brott som kan leda till hämndåtgärder som drabbar bostad och närmiljön kan det också leda till uppsägning.

Ökat föräldraansvar
Hyresgästen kommer vara skyldig att bevara tryggheten inom fastigheten och därför ska hyresavtalet kunna sägas upp både när det är hyresgästen själv som begår ett brott men även i de fall där hyresgästen ansvarar för någon som begår brott, till exempel ett barn. Hyresgästens rätt att inrymma utomstående personer i lägenheten ska även stramas upp.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE