Erbjudande till alla nya kunder - koden sommar2024 ger 30 % rabatt på din första bokning och gäller hela kursutbudet

Advokatsamfundet beslutade den 13 juni 2024 att införa kvalifikationskrav för advokater som vill ta uppdrag som offentlig försvarare.

För advokater som blir ledamöter i Advokatsamfundet från och med den 1 januari 2025 blir en grundläggande brottmålsutbildning om 18 timmar obligatorisk för att kunna vara offentlig försvarare. För den som vill ta svårare mål krävs dessutom dels fem års erfarenhet av försvararuppdrag, dels 18 timmar utbildning om grova brott.

Grundläggande brottmålsutbildning för nya advokater
För att säkerställa att advokater är väl rustade för att åta sig försvararuppdrag ställs krav på att ha genomgått grundläggande brottmålsutbildning om 18 utbildningstimmar för att kunna åta sig försvararuppdrag. Detta gäller alla försvararuppdrag, oavsett straffminimum. En sådan utbildning kommer, enligt Advokatsamfundet, ge försvararen en nödvändig bas och säkerställa att man är väl förberedd för de olika utmaningar och situationer som kan uppstå under ett försvararuppdrag.

Det nya kravet kommer att gälla alla advokater som blir ledamöter i Advokatsamfundet efter den 31 december 2024.

Kvalifikationskrav för grova brott
För att garantera att advokater som hanterar särskilt allvarliga brott har den kompetens och erfarenhet som krävs för uppdraget, införs även dels ett tidskrav, dels ett kompletterande utbildningskrav.

Från och med 1 januari 2025 krävs att advokater har minst fem års erfarenhet av försvararuppdrag samt gått en brottmålsutbildning om 18 timmar särskilt inriktad på mål med allvarlig brottslighet, för att komma i fråga för uppdrag där brottets straffminimum är fyra års fängelse.

Det nya kravet om brottmålsutbildning om grova brott gäller inte för advokater som den 1 januari 2025 redan har mer än fem års erfarenhet av försvararuppdrag. I praktiken krävs alltså den kompletterande utbildningen för alla som tagit sitt första försvararuppdrag efter den 1 januari 2020.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE