Erbjudande till alla nya kunder - koden sommar2024 ger 30 % rabatt på din första bokning och gäller hela kursutbudet

Enligt Advokatsamfundets stadgar är advokater skyldiga att upprätthålla och vidareutveckla sin yrkeskompetens. I samfundets riktlinjer för professionell vidareutbildning av advokater har man slagit fast att det innebär att advokaterna ska genomgå minst 18 timmar strukturerad utbildning per år, varav högst 6 timmar får utgöra e-utbildning. 12 timmar måste alltså utgöras av lärarledd utbildning, vilket innebär att man måste delta fysiskt eller via livesändning.

I december 2020 reviderade Advokatsamfundet stadgarna på så sätt att det förtydligades att direktsända kurser, där deltagarna är närvarande genom olika tekniska lösningar, inte utgör e-utbildning, utan kan tillgodoräknas på samma sätt som traditionella lärarledda kurser med fysisk närvaro.

För att en e-utbildning ska kunna tillgodoräknas inom ramen för samfundets utbildningskrav ställs ytterligare ett antal krav, bland annat att kursen avslutas med kontrollfrågor. Dessa utgör en kvalitetssäkring som visar att advokaten har förstått innehållet i utbildningen. Svårighetsgraden måste vara på en sådan nivå att frågorna utgör ett reellt test av inhämtad kunskap.

Om en advokat genomgår mer än 18 timmars utbildning under ett kalenderår får advokaten överföra maximalt 12 timmar av den överskjutande tiden till nästa år.

BG Institutes fysiska lärarledda kurser i kurslokal, livesända lärarledda kurser och e-kurser som avslutas med kontrollfrågor följer Advokatsamfundets riktlinjer för professionell vidareutbildning av advokater. För att utbildningen ska godkännas måste den vara yrkesrelaterad, men den behöver inte ha juridiskt innehåll.

Vi genomför årligen över 300 lärarledda kurser i Stockholm, Göteborg och Malmö varav nästan alla går att delta på såväl i klassrum som via livelänk. Vårt ständigt växande bibliotek av e-kurser med kontrollfrågor uppgår idag till ca 70 st.

Du hittar alla våra utbildningar för jurister och advokater här.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE