Kostnadsfritt webbinarium den 22/8 - Utmaningar som ny chef

Full Range Leadership (FRL) är ledarskapsmodell som har gedigen forskning bakom sig och utvecklades för att beskriva och analysera olika stilar och beteenden som ledare kan använda för att påverka sina team och organisationer.

Modellen beskriver tre olika ledarskapsstilar i en stigande skala från det passiva låt-gå-ledarskapet, uppåt mot det transaktionella ledarskapet till det transformativa ledarskapet.

Passivt låt-gå-ledarskap: Den lägsta nivån av ledarskap inom FRL innebär att ledaren undviker ansvar, inte tar ställning och låter saker och ting lösa sig själva. Detta är vanligtvis den minst effektiva ledarskapsstilen och kan leda till förvirring och brist på riktning inom teamet. Genom att medvetet integrera FRL-principer kan organisationer minska risken för passivt låt-gå-ledarskap som kan vara skadligt för organisationens framsteg. Det är inte ovanligt att detta ledarskap finns representerat i organisationen och genom att lära sig vilka konsekvenser det får kan företaget undvika det och istället fokusera på ett bättre ledarskap.

Transaktionellt ledarskap: Transaktionella ledare fokuserar på att upprätthålla ordning och belöna eller korrigera efter prestation. De använder tydliga mål och strukturer för att styra teamet. Denna stil är mer pragmatisk och bygger på utbyte av resurser mot prestation.

Transformativt ledarskap: Transformativa ledare är inspirerande och visionära. De uppmuntrar och coachar sina team att tänka kreativt, utmana sig själva och arbeta mot gemensamma mål. Denna stil är känd för att främja hög delaktighet, utveckling och ökad inre motivation hos teammedlemmarna.

➡ Vill du veta mer om Full Range Leadership eller gå en certifieringskurs? Grundkursen ger dig insikter, verktyg och praktisk träning för att ta helhetsgrepp om ditt ledarskap. Vill du certifiera dig kan du välja att även gå fortsättningskursen som du hittar här.

Fördelarna med Full Range Leadership
Full Range Leadership uppmuntrar ledare att utveckla en bred uppsättning färdigheter och vara medvetna om sina egna styrkor och svagheter som ledare. Det skapar en plattform för personlig och professionell tillväxt.

Genom att använda olika ledarskapsstilar från Full Range Leadership-modellen kan en ledare anpassa sig till olika situationer och krav. Ibland kan det vara nödvändigt att vara transaktionell för att upprätthålla ordning, medan andra situationer kräver transformativt ledarskap för att involvera och motivera.

Förbättrad organisatorisk prestation
Genom att använda transformativa ledarskapsstilar kan organisationer uppleva ökad innovation, engagemang och produktivitet från sina anställda. Å andra sidan hjälper transaktionell ledarskap till att upprätthålla struktur och effektivitet.

Sammanfattningsvis är Full Range Leadership en mångsidig modell som ger ledare verktyg för att anpassa sitt ledarskap till olika situationer och främja en positiv arbetskultur och organisatorisk framgång. Det är viktigt att förstå när och hur man använder olika ledarskapsstilar för att uppnå bästa resultat.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE