Accept

När ett anbud och villkor godtas och detta genererar ett avtal.