Accept

När ett anbud och villkor godtas och detta genererar ett avtal. När anbudsgivaren får accepten har avtalet kommit till stånd. En oren accept är om accepten innehåller någon förändring och räkna då som ett avslag samt nytt anbud.