Ad Acta

Ad Acta Betyder ”till handlingarna” och innebär en handling eller en skrivelse läggs till de övriga handlingarna, eller arkiveras, utan åtgärd från domstolen.