Ad Acta

Betyder ”till handlingarna” och innebär detta läggs till de övriga handlingarna utan åtgärd från domstolen.