Allmän förvaltningsdomstol

En allmän förvaltningsdomstol avgör mål mellan den enskilde och det allmänna, som till exempel stat och kommun. Det finns tre instanser tre instanser: förvaltningsrätt, kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstolen.