Anhängiggöra

Anhängiggöra innebär att exempelvis en ansökan om stämning lämnas till domstol eller att man väcker talan genom ett överklagande.