Arrende

Arrende är en upplåtelse av jord mot ersättning och det finns fyra olika sorters arrende: jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende och lägenhetsarrende. Den som upplåter mark för arrende kallas jordägare. Den som använder marken kallas för arrendator.