Assessor

Assessor är en domare som är färdigutbildad men inte har ordinarie tjänst.