Assessor

En domare som är färdigutbildad men inte har ordinarie tjänst.