Associationsrätt

Associationsrätt handlar om bildandet av associationer och organisations- och ansvarsfrågor. Inom associationsrätten finns bolagsrätt och föreningsrätt. Bolagsrätten innehåller till exempel regler för aktiebolag, handelsbolag och andra bolagsformer. Föreningsrätten innehåller regler för ekonomiska och ideella föreningar.