Bank- och finansmarknadsrätt

Finansiell reglering för att minska till exempel pengatvätt och finansiella kriser. Reglerar exempelvis värdepappershandel, förvärvsfinansiering och obligationsemissioner.