Belastningsregister

Belastningsregistret är Polismyndighetens register med information om personer som ålagts påföljd för brott (dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot) eller fått åtalsunderlåtelse.