Beneficium

Beneficium innebär en förmån eller fördel, och den del av en egendom som inte får utmätas vid till exempel en konkurs på grund av behov hos gäldenären.