Bolagsordning

En bolagsordning är regelverket för ett aktiebolag, och reglerar verksamheten, ihop med gällande lagstiftning.