Borgenär

Borgenär är en fordringsägare – den som har en fordran mot någon annan. Motparten betecknas gäldenär.