Dispositiv

En dispositiv rättsregel är inte tvingande och parterna behöver inte följa den om de är överens. Domstolen behöver inte döma i dispositiva mål utan det blir istället en förlikning.