ESG

ESG är en engelsk förkortning för Environmental, Social och Governance. Det beskriver regelverk för organisationer och samhällets hållbarhetsfrågor inom miljö och socialt ansvar.