Governance

Governance är ett regelverk för verksamhetsstyrning, bolagsstyrning eller styrelseskick och beskriver hur en organisation bör ledas till exempel hur beslutsfattande ska gå till.