Expropriation

Expropriation innebär att äganderätten till en fastighet blir tvångsförvärvad. Det gäller oftast full äganderätt, men fastigheten kan även exproprieras med nyttjanderätt eller servitutsrätt, vilket innebär att fastighetsägaren behåller äganderätten till fastigheten, men tvingas upplåta en nyttjande- eller servitutsrätt.

Expropriationen kan även gälla endast en avgränsad del av fastigheteten. Expropriationen framtvingar då en styckning av fastigheten.