FÅAB

FÅAB är en förkortning för fåmansaktiebolag. Fåmansföretag är bolag som kontrolleras av maximalt fyra fysiska personer, som äger aktier eller andelar. Dessa bolag omfattas av särskilda skatteregler som innebär begränsningar av möjligheten att ta ut pengar ur företaget till låg skatt, för att förhindra att normalbeskattad arbetsinkomst omvandlas till lågbeskattad kapitalinkomst.