Fastighetsrätt

Den allmänna fastighetsrätten reglerar bland annat gällande hyra, köp och arrende av fastighet mellan privatpersoner, bolag och föreningar. Speciell fastighetsrätt rör bland annat registrering, indelning och drift av fastigheter, bebyggelse, infrastruktur och andra delar som gäller stat och kommun.