Forensik

Forensik är ett annat namn på kriminalteknik – det vill säga, de tekniska undersökningsmetoder som polisen använder för att undersöka och bekämpa brott.