Företagsrekonstruktion

När företag får betalningssvårigheter kan företagsrekonstruktion bli aktuellt som ett alternativ till konkurs. När det gäller konkurs blir detta aktuellt för företag som inte har möjlighet att lösa problemen och få lönsamhet. I en företagsrekonstruktion är syftet att återfå lönsamheten och få företaget att leva vidare. Ägare och ledning behåller kontrollen över företaget.