Företagsrekonstruktion

När företag får betalningssvårigheter kan företagsrekonstruktion bli aktuellt. När det gäller konkurs blir detta aktuellt för företag som inte har möjlighet att lösa problemen och få lönsamhet. I en företagsrekonstruktion är syftet att återfå lönsamheten och få företaget att leva vidare. Ägare och ledning behåller kontrollen över företaget.