Förvaltningsrätt

Förvaltningsrätt reglerar myndigheternas handläggning och befogenheter gällande ärenden och mål mellan myndighet och medborgare. Dessa mål hanteras av förvaltningsdomstol.