GDPR

GDRP, General Data Protection Regulation, är dataskyddsförordning som trädde i kraft den 25 maj 2018. Den innefattar krav på hantering av personuppgifter och gäller alla organisationer som sparar eller hanterar personlig och känslig information om personer.