Gig-arbetare

Gig-arbetare arbetar via digitala plattformar. I Sverige finns till exempel Uber, Foodora och Tiptapp.