Grafologi

Grafologi är forskning på sambandet mellan utseende på handskriven text och egenskaperna hos personen men begreppet är även använt för att jämföra handstil för att lösa brott, till exempel vid förfalskning.