Immaterialrätt

Immaterialrätt är rätten för skydd av immateriell egendom, till exempel en design eller ett mönster. I immaterialrätten ingår upphovsrätt, varumärkesrätt, patenträtt och mönsterrätt.