Indexklausul

En indexklausul innebär att hyran justeras procentuellt med en indexuppräkning index för aktuell oktober jämförs med samma period föregående år. På denna grund sker sedan uppräkningen.