Insolvensrätt

Insolvensrätt kallas även obeståndsrätt och rör de lagar som handlar om konkurs, företagsrekonstruktion eller skuldsanering, som i fall då fysiska eller juridiska personen inte längre har möjlighet att betala sina skulder.