Kollusionsfara

Kollusionsfara är en term som används inom rättsväsendet och avser risken för att två eller flera parter i en rättslig process kan samarbeta för att manipulera eller förvrida processen till sin egen fördel. Detta kan ske genom att parterna samarbetar för att dölja bevis, manipulera vittnesmål eller på annat sätt påverka rättens beslut.