Konkurs

När ett företag har betalningssvårigheter och inte kan läsa de ekonomiska problemen försätts de i konkurs. Tingsrätten utser en konkursförvaltare för att sköta verksamheten och påbörja en avveckling av bolaget.