Kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling innebär att någon utsätts för oönskat beteende som till exempel skitsnack, sexistiska skämt, utfrysning och förlöjliganden