M&A

M&A står för Mergers and Acquisitions, företagsförvärv eller företagstransaktioner, och innebär ett företag köps upp eller att två företag går samman.