Markanvisningar

Markanvisningar är en överenskommelse mellan stad/kommun och en byggherre för att under en viss tid och under vissa villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst markområde.