Marknadsrätt

Marknadsrätt reglerar marknadsföring och konkurrens. Marknadsrätten ska se till att det är fri konkurrens och att marknadsföring sker på sådant sätt att konsumenter får korrekt information.